Demonstration

Visa delokaliserade elektroner i metallbindning.

Om demonstrationen

Enkel uppsättning som kan återanvändas

Tid

3 min

Genomförande

En modell enligt figuren till höger, tillverkas av ca 80 mm långa bitar av 45 mm rundstav, vilka skruvas fast på en bakgrundsplatta. Avstånd mellan rundstavarna är ca 25 mm i alla riktningar.

Rundstavarna symboliserar atomkärnor. Valenselektronernas rörelsebanor demonstreras med ett rep, som binder ihop atomkärnorna. Det förklarar hur protonerna kan packas tätt i kärnan utan att repellera varandra.

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Kemisk bindning/ Demonstrationer
  • 7-9/ Kemin i naturen/ Atomer elektroner och kärnpartiklar/ Demonstrationer