Teori

Detta är en variant av den klassiska demonstrationen av katalytisk sönderdelning av väteperoxid kallad ”diskormen”. I detta experiment används förutom diskmedel endast 3%-ig väteperoxid och jäst. Allt kan köpas i en vanlig mataffär. (Och inte 35%-ig väteperoxid och kaliumjodid).

Material

 • 3%-ig väteperoxid
 • Torrjäst eller vanlig jäst
 • Schampo (gärna för mattor) eller diskmedel
 • Gelatinpulver
 • Glycerol 
 • Ev. hushållsfärg

Risker vid experimentet

Väteperoxid är oxiderande. R 36, S (1/2) 17 26 28 36/37/39 45 Använd skyddsglasögon och ev. handskar. Kemikalierna kan spolas ner i avloppet efter försöket.

Utförande

 1. Värm 200 cm3 3%-ig väteperoxid i en 500 cm3 bägare till 400℃ och tillsätt 8 g gelatin. Rör då och då i ca 5 minuter tills gelatinet löses och en klar lösning erhålls.
 2. Häll över väteperoxidlösningen med gelatin till en 1 dm3 mätcylinder.
 3. Lös upp (dispergera) 5 g torrjäst eller motsvarande färskjäst i en lösning av 10 cm3 glycerol och 50 cm3 schampo eller diskmedel. Rör tills lösningen blir homogen. Tillsätt eventuellt hushållsfärg till suspensionen.
 4. Häll över jäst-schampolösningen till mätcylindern och eventuellt rör snabbt för att blanda reagensen.
 5. Det bildas ca 4 dm3 skum på samma sätt som den traditionella diskormen men reaktionen går något långsammare. Skummet som bildas är stabilt i 5-10 minuter innan den kollapsar.

Alternativa tips

 • Tag bara hälften av väteperoxiden (100 cm3) och mät volymökningen i en stor mätcylinder (2 dm3).
 • Mät temperaturen före och efter. Temperaturen ökar med ca 100 ℃. (ΔH = -98,0 kJ/mol)
 • Demonstrationen kan göras utan glycerol och gelatin men skummet får då inte samma trevliga konsistens. Gelatinet gör skummet tjockare och glycerolen gör det stabilare.
 • Mattschampo gör ett mycket stabilt och fluffigt skum, mera stabilt än om man använder vanligt schampo eller diskmedel.

Stöd för riskbedömning

Väteperoxid (5-9%): Frätande, Oxiderande Fara, H271, H319 och P210, P220, P221, P264, P280, P283

Övrigt

Idén från Journal of Chemical Education Volume 82, number 6, June 2005 p. 855

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 2/ Reaktionshastighet/ Demonstrationer