Arbetsuppgift

Avsikten är att öva detaljerad, naturvetenskaplig rapportskrivning. Beskriv så andra förstår.

Tid

Ca 20 minuter

Material

Legobitar

Utförande

Tvåmanna-grupper.

  1. De två personerna utrustas med var sin identisk uppsättning (ca 3 – 5 legobitar).
  2. Person A tillverkar en modell utom synhåll för B och skriver en detaljerad rapport om konstruktionen.
  3. Med hjälp av beskrivningen ska person B göra en kopia av modellen.

Därefter jämförs kopia och original med åtföljande diskussion och kritik.

För att person B inte ska vara sysslolös kan även denna person utrustas med en helt annan uppsättning lego-bitar och ha samma uppdrag.
Det behövs sålunda två stycken (inbördes olika) dubbeluppsättningar per tvåmanna-grupp.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Kemins karaktär och arbetssätt
  • 7-9/ Kemins metoder och arbetssätt/ Dokumentation