Demonstration

Visa varför det måste finnas neutroner i atomkärnan.

Tid

3 min

Material

  • Magneter
  • Järnbitar
  • OH-projektor

Riskbedömning

Ingen risk

Teori

Varför finns det neutroner i atomkärnan?
I en atomkärna med två eller flera plusladdade protoner borde dessa partiklar repellera varandra. För att undvika detta finns neutroner, vars funktion kan demonstreras med magneter på OH-projektor.

Med enbart magneter (protoner) visar man, att dessa repellerar varandra.
Med en mellanliggande järnbit (neutron) stöter magneterna (protonerna) inte bort varandra. (se bild ovan)

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Atomen och periodiska systemet/ Demonstrationer
  • 7-9/ Kemin i naturen/ Atomer elektroner och kärnpartiklar/ Demonstrationer