Demonstation

Vad händer med materian vid förbränning. Studera vikten!

Svårighetsgrad

Enkel

Tid

5 min

Material

  • Stålull (utan tillsats tex. skurmedel)
  • Balansvåg eller annan våg

Utförande

  1. På en balansvåg tareras en bit stålull, så att vågen befinner sig i jämvikt.
  2. Stålullen antänds.
  3. Vilken vågskål tippar ner, när elden slocknat?

Förklaring

Den vänstra vågskålen blir tyngre, därför att syret, som reagerar med järnet har en viss massa.

Förslag på reaktionsformel

3Fe(s) +2O2(g) → Fe3O4

Alternativ/fortsättning

Bränn ett filterpapper och studera vikten på askan.

Stöd för riskbedömning

Järn: Oxiderande, Fara, H242 och P210, P220, P234, P280, P403+235
Järnoxid: Saknar märkning

”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • 7-9/ Kemin i naturen/ Kemiska föreningar och reaktioner/ Demonstrationer 
  • 4-6/ Kemin i naturen/ Ämnenas egenskaper 
  • 4-6/ Kemin i naturen/ Luft