Inledning

Bild: Wikimedia commons

I denna laboration ska vi studera mikrovågspopcorn, processen vid poppning och det material som behövs (vatten, olja och förpackningen).

Material

Vanliga popcorn och mikrovågspopkorn, mikrovågsugn, bägare, urglas, våg (med 2 decimalers noggrannhet), sand (eller salt), 2 mätcylindrar, 100 cm3.

Riskbedömning

Risk för brännskador vid hantering av varma föremål och varm olja.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

 1. Väg 20 stycken majskorn (utan fett) med och lägg i en bägare med ett urglas som lock.
 2. Poppa i mikrovågsugn till alla popcorn har poppat.
 3. Väg de poppade kornen och anteckna vikten.
 4. Bestäm vattenhalten i de popcorn som vägdes från början.
 5. Mät upp 100 cm3 sand i en mätcylinder.
 6. Stoppa popcornen i en annan mätcylinder ch häll över sanden. Beräkna hur stor volym popcornen upptar.

Frågor

- Hur mycket ökar volymen vid poppningen?
- Vilken densitet har de poppade majskornen?
- Hur mycket vatteninnehåll har opoppade majskorn?

Extra uppgift

Hur fungerar en påse för mikropopcorn?

 1. Väg en förpackning med mikropopcorn.
 2. Undersök förpackningen.
 3. Undersök ovansidan och undersidan av påsen. Testa genom att droppa några droppar vatten.
   

Till läraren

Väntat resultat

Vatten spelar en central roll vid poppningen. Inne i kornet finns vatten och kolhydrater.  Kolhydraterna gelatineras vid hög temperatur, vattnet överhettas och kärnan brister. När det förångade vattnet försvinner överförs flytande skum till fast skum. Det är samma mekanism som vid bildandet av polystyrenskum.

Påsen för ”micropoppkorn” har hål på ovansidan där vatten kan avges.

 

Tips

Om inte popcornen vill poppa så lägg kornen i vatten ett par timmar i förväg.

 

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället/ Mat
 • Gymnasiet/ Kemi2/ Biokemi/ Demonstrationer