Inledning

Bild 1: Brinnande nikt (KRC)

För att få en lägereld att ta sig så späntar man stickor så att träet finfördela och elden tar sig bättre. Hur går det om man finfördelar annat material?

Material

Grovt sugrör med ett knä och pulver av varierande slag t.ex. potatismjöl, kakaopulver, oboypulver eller nikt. En brännare eller ett ljus.

Riskbedömning

Akta hår, kamrater och gardiner.  En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare. Utgå exempelvis ifrån  Riskbedömningsunderlag-pulver som brinner-20-01-30 (874 Kb) , som är redigerbart

Utförande

  1. Tänd en brännare eller ett ljus.
  2. Böj upp den korta delen av sugröret och fyll det med lite pulver.
  3. Blås pulvret in i gaslågan/ljuset. Blås under ljuslågan och uppåt.

Frågor

Vad har alla pulvren gemensamt? Kan man använda vilket pulver som helst?

Till läraren

Teori

 

Vad har pulvren gemensamt? De är alla finfördelade med stor yta och de är brännbara.

Kan man använda vilket pulver som helst? Ja, dammexplosioner kan ske där det finns finfördelat material. De flesta ämnen brinner i finfördelad form.

Tips

Om eleverna ska göra demonstrationen måste de som har långt hår sätta upp håret.

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Säkerhet/ Säkerhetslaborationer
  • 7-9/ Kemin i naturen/ Faser och fasövergångar/ Demonstrationer
  • 7-9/ Säkerhet/ Säkerhetslaborationer