Inledning

En publikfriande demonstration där rödvin förvandlas till vatten

Material

 • Natriumhydroxid
 • Svavelsyra
 • Fenolftalein
 • Tre bägare

Riskbedömning

Skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
 

Utförande

1. I tre bägare finns (utan att publiken ser det)

 • Bägare nr 1: Några droppar NaOH (2 M)
 • Bägare nr 2: Några droppar fenolftalein
 • Bägare nr 3: Några droppar konc. H2SO4


Observera, att fenolftaleinet inte får hällas i bägare 2 förrän omedelbart före försöket. Annars avdunstar nämligen etanolen och bägaren får en vit beläggning.
 

2. Blanda enligt följande

 • I bägare nr 1 hälls vatten. Vattnet blir basiskt och färglöst.
 • Innehållet i nr 1 hälls över i bägare nr 2 och rödfärgas av indikatorn.
 • Slutligen hälls innehållet i bägare 2 över till bägare nr 3 och blir färglöst.

Kan göras i form av en sketch, där gästen först får vatten och sedan hallonsaft och slutligen vatten igen.

Övrigt

Frågor till elever: Förklara experimentet

Till läraren

Stöd för riskbedömning

Natriumhydroxid

Svavelsyra: Frätande

Fenolftalein: Giftigt
 

Teori

En indikator är ett organiskt färgämne, som kan betraktas som en svag syra:

 

 

      
Fenolftalein är färglös (färg 1) i formen HA men röd (färg 2) i formen .
Detta innebär, att sur och neutral lösning blir ofärgad, medan basisk lösning blir röd. Detta kan lättast förstås med jämviktsresonemang: Om man minskar konc. av H3O+ genom att tillsätta NaOH, förskjuts jämviktsläget åt höger och lösningen blir röd. Ökar man koncentrationen av H3O+ med hjälp av koncentrerad svavelsyra, förskjuts jämviktsläget åt vänster och lösningen blir färglös.

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Demonstrationer
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Syror och baser/ Demonstrationer