Demonstration

Visa en häftig redoxreaktion. Visa att magnesium är högre i reaktivitets- skalan än koppar

Tid

5-10 min

Material

 • Magnesiumpulver
 • Koppar(II)oxid
 • Brännare
 • Triangel
 • Gegel
 • Ev. utspädd saltsyra

Risker vid experimentet

Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

 1. Väg upp 0,5 g magnesiumpulver och 0,5 g kopparoxid.
 2. Blanda pulvren väl och lägg reaktionsblandningen i en degel
 3. Placera degeln i en triangel och värm med bunsenbrännare under 1 till 2 minuter. Var tålmodig!
 4. En häftig reaktion startar spontant. Titta inte direkt in i den ljusa lågan. (Om inget händer låt degeln stå i 15 min)
 5. Extra demo: Låt degeln svala och tillsätt utspädd saltsyra. Magnesiumoxiden löser upp sig.
 6. Efter filtrering (dekantering) syns metallist rödbrun koppar.

Resultat

Det sker en redoxreaktion där magnesium oxideras och kopparjoner reduceras. Lite magnesium reagerar med syrets luft.

CuO(s)  +  Mg(s) → Cu(s)  + MgO(s)

MgO(s)  +  2HCl(aq)  → MgCl2(aq)  +  H2O

Stöd för riskbedömning

Koppar(II)oxid: Miljöfarligt, Varning, H410 Och P273
Koppar: Miljöfarligt, Varning H410 och P 273
Magnesium: Brännbart, Fara, H250, H260 och P210, P222, P223, P231- 232, P280
Magnesiumoxid: Ej märkespliktig faktaunderlag saknas
Saltsyra: Frätande, Fara, H315, H319, H335 och P261, P264, P271, P280, P405
Magnesiumklorid: Ej märkespliktig faktaunderlag saknas

Övrigt

Idén från Royal Society of Chemistry, RSC (http://www.rsc.org)

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Redox inklusive elektrokemi/ Demonstrationer