Demonstration 

Visa uppsugningsförmågan hos blöjpulver och kelatbindningsförmågan.

Tid

5 min + låt stå 20 min.

Teori

Superarabsorbent är en polymer som kan absorbera vatten 100 gånger sin egen vikt. Den används i bl.a. blöjor. Polymeren är en lång molekyl som innehåller upprepande grupper av karboxylgrupper (- COOH eller - COONa). De långa kedjorna är tvärbundna till ett nätverk. Vatten diffunderar in i nätverket och späder ut den höga jonstyrkan på insidan av nätverket. Polymeren sväller och bildar en gel. Natriumjonerna på insidan kan ersättas av andra tvåvärda joner(se bild nedan) .

 

 

 

 

 

 

Material

  • Superabsorbent
  • 0.005M kopparklorid (CuCl2)

Uppgift

Använd superabsorbent för att rena vatten från kopparjoner

Risker vid experimentet

Kopparjoner är giftigt för vattenlevande organismer, samla upp allt spill i tungmetallavfallet. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning. En riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

  1. Tag fram 100 cm3 3 st mätcylindrar. Häll upp 0,005 M kopparklorid i två mätglas och vatten i den tredje.
  2. Väg upp 2 gånger 05 g blöjpulver. Lägg blöjpulver i ett mätglas med kopparklorid och ett med vatten.
  3. Låt bägaren stå i 10 minuter tills gelen svällt.

Resultat

Superabsorbent kan suga upp ca 100 cm3 vatten.  Kopparjonerna adsorberas av superabsorbenten genom ketaltbindning.

Stöd för riskbedömning

Superabsorbent kan irritera ögon, näsa hals, undvik att andas in polymeren.

Kopparklorid: Miljöfarligt, Utropstecken, Varning, H302, H410 och P264, P270, P273

Övrigt

Omarbetat från JCE sept 2010 Classroom activity 106

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Demonstrationer
  • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället/ Vattenrening