Här kan du läsa om hur man gör såpbubblor och hur man gör extra stora såpbubblor, hur såpbubblor bildas och varför de skimrar i regnbågens alla färger.

Recept

5% diskmedel 0,25 dl diskmedel
92% vatten 4,6 dl vatten
3% glycerol (gammalt namn glycerin) 0.15 dl glycerol (ingen märkning)

 

Fig.1: Ståltråd 30-50cm diameter
Fig.1: Ståltråd 30-50cm diameter

 

Fig.2: Såpbubbelfönster
Fig.2: Såpbubbelfönster

 
 

 

 

 

 

 

Testa olika bubbellösningar

Typ Diskmedel Glycerol Vatten Sirap Förhållande
Vanliga såpbubblor 5% 3% 92% 0% 2:1:30:0
Extra stora
såpbubblor
10% 6% 84% 0% 2:1:14:0
Superbubblor för
utomhusbruk
57% 27% 0% 15% 4:2:0:1

 

Låt lösningen stå och mogna. En veckas förvaring förbättrar lösningen egenskaper.

Fig.3: En såpbubbelmicell bestårav två lager fettsyror och ett skiktmed vatten emellan

 

 

Förklaring

Vatten har stor ytspänning, vilket bl.a. beror på vätebindningar mellan vattenmolekyler. Därför kan en synål "flyta" på en vattenyta. Men man kan inte blåsa bubblor av enbart vatten. Diskmedel gör ytan tänjbar. Glycerolen fördelar vattnet jämnt i bubblan. Såpbubblehinnan består egentligen av två lager diskmedels-molekyler med vattenmolekyler emellan skikten. Diskmedlets hydrofila ("vattenälskande") del vänder sig inåt mot vattnet. Metalljoner (särskilt magnesiumjoner och kalciumjoner) stör såpbubbelbildningen.

 

Såpbubblornas färg

Färgerna som syns i såpbubblan beror på interferens i den tunna film som bubblan består av. Tjockleken i den transparanta genomskinliga såpbubblehinnan varierar och ljuset reflekteras därmed olika. Ljus reflekteras både på utsidan och insidan av filmen. När två reflekterande ljusstrålar möts kan den vara i samma eller olika fas. Då uppstår två olika fenomen. Ljus i samma fas förstärker ljuset och uppfattas som skimrande. Det kallas konstruktiv interferens. Solljus består av ljus i alla våglängder och kan därmed visa alla färger. När två reflekterande ljusstrålar möts i  olika fas producerar interferenseffekter som vi uppfattar som färger. Eftersom tjockleken hos såpbubblehinnan varierar med rörelsen hos bubblan reflekteras ljuset och vi ser skimmer och olika färger hela tiden.

Gör olika former på bubblorna!!

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • 7-9/ Kemin i naturen/ Organisk kemi/ Demonstrationer 
  • 4-6/ Kemin i naturen/ Vatten
  • 4-6/ Kemin och världsbilden/ Magi och vetenskap