Inledning

Saft och andra söta produkter kan innehålla sackaros, glukos, fruktos eller en blandning av dessa. Frukt kan innehålla fruktos och/eller glukos, Juicer kan även fått tillsats av sackaros. I lightprodukter kan det finnas andra sötningsmedel t.ex. aspartam. Du ska analysera några läskedrycker med två test; Trommers prov och Seliwanoffs test, för att se vilken sockerart som läsken innehåller.

Material

  • Seliwanoffs reagens: 0,05 g resorcinol löst i 66 cm3 vatten och 33 cm3 koncentrerad saltsyra (HCl)
  • Fehlings lösning: ca 10 ml (lösning av CuSO4 + NaOH)
  • Standardlösningar: 1 % standardlösningar av sockerarterna fruktos, glukos och sackaros (några korn av respektive sockerart i 1 cm3 avjonat vatten), 1 ml och 3 ml mätpipetter i plast, 10-12 provrör.

Risker vid epxerimentet 

Saltsyran i Seliwanoff´s reagens och natriumhydroxid i Fehlings lösning är frätande. Resorcinol och kopparjoner är miljöfarligt. Var mycket försiktig när du värmer lösningarna. Använd glasögon under hela experimentet.

En fullständig riskbedömning ges av undervisande läraren.

Utförande

  1. Trommers prov: Märk provrör med G, F, S, P1 och eventuellt P2. Förbered dina standardlösningar: Sätt några korn av sockerarterna (glukos, fruktos och sackaros) och ca 1 cm3 vatten i resp. provrör. Till provrör P1 och P2 tillsätts 1 cm3 lösning av provlösningarna. tillsätt därefter ca 1 cm3 av den färdigblandade reagenslösningen (Fehlings lösning) till samtliga provrör. Ställ provrören i ett varmt vattenbad. Studera resultatet. Positivt test betyder att proven blir gula eller röda (Cu+). Negativt betyder att lösningen fortfarande är blå av koppar(II)joner.
  2. Seliwanoff´s test: Pipettera upp 4 cm3 Seliwanoff´s reagens i nya märkta provrör. Gör 1 cm3 standardlösningar av fruktos, glukos och sackaros samt tillsätt dina prover i respektive märkt provrör. Gör också ett nollprov: ett provrör med 1 cm3 vatten och 4 cm3 Seliwanoff´s reagens.
  3. Sätt provrören i kokande vattenbad i ca 60 sekunder. Observera och anteckna alla färgförändringar. Fortsätt värmningen och observera färgförändringar varje minut.
  4. Dra slutsatser om vad ditt prov innehåller. Tag hjälp av tabellen för reagensutslag. Är dina resultat rimliga? Är det en blandning av sockerarter?

Reagenstabell

Provrör Trommers prov Seliwanoffs test (ST) ST efter kokning
Fruktos (F) Positivt Röd färg  
Glukos (G) Positivt Rosa  
Sackaros (S) Negativt Ingen färg Röd färg efter hydrolys
Prov 1 (P1)      
Prov 2 (P2)      

 

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Tematiskt material/ Matens kemi 
  • Gymnasiet/ Kemi 2/ Organisk kemi/ Laborationer
  • Gymnasiet/ Kemi 2/ Analytisk kemi/ Laborationer