Grupparbete

Låt eleverna tävla om att skjuta längst!

Om grupparbetet

Eleverna ska komma på lösningar Samarbete med fysiken!

Tid

60 minuter

Material

  • Pet-flaskor
  • Korkar
  • Pump
  • Pumpventil

Risker vid experimentet

Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning

Tillverkad gummikork
Tillverkad gummikork

Konstruktion av gummipropp

Borra hål i gummiproppen med hjälp av korkborr, passa in ventilen och täta med t.ex. tvåkomponentlim. Ventilen kommer från ett personbilsdäck. Använd en avskjutningsramp (inställd efter lokalen).
I startögonblicket slungas vattnet ut, varför man bör ha en hink som skydd och en trasa för vattenspill.

Utförande

I en plastflaska hälls litet vatten. En gummipropp med ventil sätts i. Luft pumpas in i flaskan med en cykelpump (modell större). Vid tillräckligt stort tryck far plastflaskan iväg.

Se uppställning nedan

 

Uppställning 

 

 

 

 

 

 

Förklaring

Trycket inuti flaskan får verka på vattnet, tills det överstiger gummiproppens motstånd + atmosfärstrycket.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Energi/ Laborationer
  • 7-9/ Kemin i naturen/ Energi/ Laborationer