Inledning

Den här demonstrationen går ut på att man trycker ner skummad polystyren (frigolit) i en bägare med aceton (propanon) och ser frigoliten (polyetenylbensen) ”försvinna”. Eftersom polystyrenskum till största del utgörs av luft (minst 95 %) kommer den att packas ihop när acetonen löser upp den och därmed minskar volymen. Det ser ut som att skumplasten försvinner.

Tid

Ca 3 minuter

Svårighetsgrad

Enkel

Material

  • Aceton
  • Skummad polystyren (frigolit)
  • 250 ml bägare
  • Aluminiumfolie

Risker vid experimentet 

Aceton är brandfarligt. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.

En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

Bägaren kläs med aluminiumfolie runt botten så att man inte ser den aceton som du sedan häller ned i bägaren. När detta är gjort tar du fram stavar av frigolit och sätter ned i acetonen och ser stavarna försvinna.

Till läraren

Stöd för riskbedömning

Aceton: Brännbart, utropstecken, Fara, H 225, H319, H336, EUH066 och P 210, P240, P261, P280, P305+351+338

Aluminiumfolie: Brännbart, Fara, H 228, 261och P210, P223, P231+232, P240+241, P280, P334+335, P370, P378, P402+404

Aceton är väldigt brandfarligt, måttligt farlig att inandas och uttorkande på huden.

"Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.

Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.

Tips

Alternativt kan man ta en skalle från biologin och ställa bägaren i huvudet. Man kan ”trycka ” i kunskap i huvudet i form av frigolit!

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 2/ Organisk kemi/ Demonstrationer
  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Demonstrationer