Utförande

Utmana eleverna att skriva sitt namn som en kombination av kemiska grundämnessymboler och beräkna deras totala ”molmassa”. Utlys en tävling om vem som väger mest i ”molmassa” och vem som har de häftigaste egenskaperna i sitt namn.

Till exempel skulle Ben använda sig av Be (beryllium, 9,012 g / mol) och N (kväve, 14,01 g / mol) för att representera sitt namn, medan Kathryn kunde använda sitt smeknamn Kathy som bildas genom kombinationen av K (kalium, 39,10 g / mol), vid (astat, 210 g / mol), H (väte, 1,008 g / mol), och Y (yttrium, 88,91 g / mol). Följaktligen skulle Bens "molmassa" vara 23,02 g / mol och Kathryns 339 g / mol.

Hitta den tyngsta kombinationen

Ibland kan ditt namn skrivas i mer än en kombination av grundämnen, uppmuntras eleverna att hitta den tyngsta kombinationen av "molmassor" som möjligt. Exempelvis skulle Niklas till att börja med använda Ni (nickel 58,69 g/mol), eller N, (kväve 14,0 g/mol) och I,( jod 126,9 g/mol).

Alternativa regler

Bestäm hur många decimaler som ska användas eller om den tyngsta isotopen ska användas. Om en bokstav eller bokstavskombination saknas får eleven hoppa över bokstaven i deras namn som "inte finns” eller få ett medelvärde av alla grundämnen. (ej uträknat)

Utöka aktiviteten

Låt eleverna göra en poster med sitt namn skrivet i grundämnenas symboler, atommassor och deras individuella egenskaper samt beräkna den totala ”molmassan”.

Övrigt

Idéen från J. Chem. Educ., 2015, 92 (10), pp 1757–1758

Detta material finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Arbetsövningar