Demonstration

Visa på polymerisation

Om demonstration

Borföreningar är giftiga och ska hanteras med handskar

Tid

10 min

Bakgrund

Slime är en blandning av borax och polyvinylalkohol (PVA). Slimets fysiska egenskaper ändras med proportionen av ämnena. Här ska nu du undersöka olika koncentrationer och få fram den bästa blandningen.

Material

 • (Poly)vinylalkohol
 • Borax (= natrium(tetra)borat)
 • Platsmuggar
 • Ev. karamellfärg

Risker vid experimentet

Alla borföreningar är giftiga. Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.

En utförlig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Förberedelser

För en klass behövs 3 dm3 PVA och 2 dm3 borax

 1. Tillsätt 40 g (poly)vinylalkohol till 1 dm3 vatten. Rör under uppvärmning till 90℃. Detta kan ta ca en timme. Sätt ett lock på bägaren.
 2. Lös upp 40 g borax (=natrium(tetra)borat) i 1 dm3 vatten. Rör! Lösningen blir 4%.

Utförande

 1. Häll upp tre muggar med PVA-lösningen i en plastmugg till ca 1 cm höjd. Fix mängd.
 2. Tillsätt 2-5 droppar karamellfärg. Rör! Du kan välja olika färger.
 3. Tillsätt en viss mängd borax i varje mugg. Välj mellan 4-10 cm3. Rör
 4. I vilken mugg blev slimen bäst? Hur blev den i de andra muggarna?

Stöd för riskbedömning

(poly)vinylalkohol: Ej koncentrations bestämda upplysningar

Borax (= natrium(tetra)borat): Hälsoskadligt, Fara, H360(fertilitet) och P201, P202, P281

Hushållsfärger, utspädda: Ej märkespliktigt

”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.

Denna laboration/demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Laborationer
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Organisk kemi/ Laborationer