Några energidrycker

Inledning 

Energidrycker är söta läskedrycker som oftast innehåller koffein, glukuronolakton, taurin och B-vitaminer. Det finns olika metoder för att analysera dryckerna. Vid bestämning av sockerinnehållet kan man utnyttja det faktum att sockerlösningar har högre densitet än rent vatten. Då kan man använda sig av en hydrometer.

 

En hydrometer

En hydrometer

En enkel hydrometer kan tillverkas på följande sätt: Sätt häftmassa i ena änden av ett lite bredare sugrör och fyll det några centimeter upp med sand. Placera sugröret i en hög behållare fylld med vatten och justera dess längd och sandmängd så att det flyter lodrätt (Bild). Gör markeringar på sugröret, exempelvis med en vattenfast penna. Innan hydrometern kan användas för att bestämma sockerhalten i energidrycken behöver den kalibreras genom att bestämma vilka mätvärden den ger för några vattenlösningar med kända sockerhalter.

Material

Mätcylinder, 250 cm3 (eller annan hög genomskinlig behållare, t.ex. en vas), sockerbitar av lättlöslig sort (3,5 g ± 0,1 g), olika energidrycker, sugrör, häftmassa, sand, linjal, vattenfast penna.

Utförande (en mer detaljerad variant finns i dokumentet nedan)

  1. Tillverka en enkel hydrometer.
  2. Undersök vilka utslag du får på hydrometern i olika sockerlösningar.
  3. Gör en kalibreringskurva för hydrometern m.h.a. tabellen och rita ett diagram i det rutade området nedan.
  4. Bestäm sockerhalten i energidryckerna med hjälp av hydrometern.
 

Stöd för riskbedömning

Laborationen kan betraktas som riskfri.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Kemins karaktär och arbetssätt 
  • 7-9/ Kemins metoder och arbetssätt/ Analysmetoder