Inledning   

Sortering och klassificering utifrån egenskaper hos olika föremål är en del av det naturvetenskapliga arbetssättet. Kemister sorterar grundämnen och kemiska föreningar utifrån egenskaper som till exempel massa, densitet, smältpunkt och löslighet.

Figur 1: Sortering av stenar (KRC)

Material    

 • Olika stenar
 • Lupp
 • Förstoringsglas eller usb-mikroskop
 • Papper och penna

Utförande  

Låt eleverna undersöka stenar. Hur ser de ut? Hur känns de?

 1. Hur många egenskapsord kan ni komma på för att beskriva stenarna?
 2. Gör en lista över vilka egenskaper några olika stenar har.
 3. Vilka stenar hör ihop? Går det att sortera in stenarna i olika kategorier?
 4. Går det att sortera stenarna på något annat sätt?

Övrigt

Idén kommer från KRC:s kompendium ”Om världen-barn utforskar sin omvärld”

Tips    

Eleverna kan tävla gruppvis om att komma på flest passande egenskapsord.
Eleverna kan välja två egenskaper, göra en tabell av typen TABELL I. Sedan kan de
undersöka om alla stenarna passar i någon av rutorna. 

Tabell 1: Förslag på tabell för egenskaperna form och färg
  Grå      Beige    Rödaktig
Kantig      
Slät      

 

Detta material finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • 4-6/ Kemins metoder och arbetssätt/ Dokumentation
 • 4-6/ Kemins metoder och arbetssätt/ Separation
 • F-3/ Metoder och arbetssätt/ Separation
 • F-3/ Metoder och arbetssätt/ Dokumentation
 • F-3/ Metoder och arbetssätt/ Undersökningar