Bakgrund

Här ska du skapa den optimala lösningen som ändrar färg var 30 sek. Tävla med dina kompisar till bästa resultat.
Du ska blanda lösning A, lösning B och vatten för att få lösning som ändrar färg var 30 sek.

Material

 • Stärkelse,
 • Konc ättiksyra,
 • Natriumacetat,
 • Kaliumjodid,
 • Natriumtiosulfat,
 • 30% väteperoxid,
 • Bägare,
 • Mätutrustning,
 • Tidtagarur

Risker vid experimentet

Ättiksyra är frätande och väteperoxid är frätande och oxiderande. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.

En riskbedömning ges av undervisande lärare.

Förberedelser och utförande
 

Lösning A 15 grupper Demoexperiment
stärkelse 0,2 g 0,05 g
konc ättiksyra 30 cm3 7,5 cm3
natriumacetat 4,1 g 1,0 g
kaliumjodid (nygjord) 50 g 12,5 g
natriumtiosulfat 9,1 g 2,3 g
Späd till 4 L 1 L

 

Lösning B 15 grupper Demoexperiment
30% väteperoxid 200 cm3 50 cm3
Späd till 4 L 1 L

 

 1. Blanda 15 cm3 av lösning A med lika mycket av lösning B
 2. Ta tiden för att lösningen ska bli svart och ljusnar.
 3. Späd ut och se vilken effekt du får. Ge en förklaring. Använd dig av begrepp såsom mindre koncentrerad, mer utspädd
 4. Försök att få en lösning som skiftar färg var tex. var 60 sek.

Till läraren

Ge instruktionen muntligt till eleverna. Säg att experimenten ska ”vara rättvisa”.

Stöd för riskbedömning

Stärkelse: Ej märkespliktigt
Ättiksyra, konc: Frätande, Brännbart, Fara, H226, H314 och P210, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P264, P280, P301+330+331(ej kräkning), P405
Natriumacetat: Ej märkespliktigt
Kaliumjodid: Utropstecken, Varning, H302 och P264, P270
Natriumtiosulfat: Ej märkespliktigt
Väteperoxid, 30%: Frätande, Oxiderande, Fara, H271, H315, H328, H332, H335 och P210, P220, P221, P260, P261, P264, P271, P283

”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 2/ Reaktionshastighet/ Laborationer
 • Gymnasiet/ Kemi 2/ Reaktionshastighet/ Demonstrationer