Demonstration

Visa hur man kan göra upp eld.

Om demonstration

Kräver viss teknik och träning för att fånga upp en gnista.

Tid

10 minuter

Material

  • Fil
  • Kvartsten
  • Stålull (den ska vara ren från tillsatser)

Vilken var den första medvetna kemiska reaktionen?
Givetvis kan svaret bara grunda sig på spekulationer. De flesta bedömare anser, att användningen av elden för att åstadkomma värme och ljus var den första avsiktligt utnyttjade kemiska reaktionen.

I tidernas begynnelse medfördes elden från boplats till boplats i form av glöd, som förvarades i speciella kärl.

Med tiden lärde man sig att göra upp eld med för oss primitiva metoder, vilka ofta byggde på glödframställning genom friktion. I en helt annan metod skapade man gnistor med hjälp av stål och flinta.

  1. Gnistor skapas genom att en flintsten slås mot kanten på en fil.
  2. Gnistorna fångas upp i stålull i stället för fnöske.
  3. Därefter antänds t.ex. T-bränsle (= T-röd = etanol) eller metanol i en porslinsskål (inomhus)

Stöd för riskbedömning

T-bränsle  = T-röd = etanol: Brännbart Fara, H225 och P233, P240, P241, P242, P243, P280
Metanol: Brännbart, Dödskalle, Hälsoskadligt, Fara, H225, H301, H311, H331, H370 och P210, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P254, P270, P271, P280, P403+P233, P403+P235, P405

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Tematiskt material/ Historiska tablåer
  • 7-9/ Kemin och världsbilden/ Modeller
  • 4-6/ Kemin i vardagen och samhället/ Energi