Svårighetsgrad

Mycket enkel (återanvänds)

Tid

1 min

Material

 • Petflaska
 • Fotogen
 • Vatten
 • Karamellfärg

Utförande

Fyll en PET-flaska med hälften vatten och hälften lacknafta eller fotogen.
Färga vattnet med t.ex. grön karamellfärg.
Genom att vända flaskan fram och tillbaka kan man framkalla ”storm på havet”.

Förklaring

Vätskorna blandas inte. Vatten är ett polärt ämne, medan lacknafta är opolärt. Bra illustration till regeln ”lika löser lika”.

Stöd för riskbedömning

Fotogen: Hälsovådligt, Utropstecken, Miljöfarligt, H304, H315, H411 och P273, P301+310, P331

Karamellfärg: Ej märkespliktigt

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Kemisk bindning/ Demonstrationer
 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Demonstrationer
 • 7-9/ Kemin i nature/ Vatten och lösningar/ Demonstrationer
 • 4-6/ Kemin i naturen/ Vatten
 • 4-6/ Kemins metoder och arbetssätt/ Separation
 • F-3/ Material och ämnen/ Vatten
 • F-3/ Metoder och arbetssätt/ Separation