Inledning

Under 1800-talet upptäcks många grundämnen av Jöns Jakob Berzelius (selen Se, torium Th, cerium Ce, kisel Si) och hans studenter, Per Theodor Cleve (holmium Ho), Carl Gustav Mossander (erbium Er, lantan La), Nils Gabriel Sefström (vanadin V) och Johan August Arfwedson (litium Li). De kemiska symbolerna var också ett av Berzelius bidrag till kemiämnets utveckling under 1800-talet.

Frågor

Vilka andra 10 grundämnen i det periodiska systemet är svenska upptäckter? När upptäcktes de och av vem?
Vad är anledningen till att Sverige upptäckt så många?

Ett utskriftvänligt format och facit hittar du i de bifogade filerna.

Detta material finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Atomen och periodiska systemet
  • 7-9/ Kemin och världsbilden/ Periodiska systemet