Demonstation

Visa att svavelsyra förkolnar organiskt material.

Tid

3 min

Material

 • Konc svavelsyra
 • Ett bomullstyg
 • En kristallisationsskål
 • Gummisnodd
 • Pipett
 • Vatten

Utförande

 1. Spänn med hjälp av ett gummiband ett tygstycke (en bit sliten handduk) över öppningen på en stor kristallisationsskål.
 2. Fukta tygstycket.
 3. Håll kristallisationsskålen snett, så att försöket syns från sidan.
 4. Med ett dropprör häller man koncentrerad svavelsyra i en ring på tyget.

Resultat

Syran fräter omedelbart ett hål med svart-bruna kanter. Syran samlas upp i skålen.

Stöd för riskbedömning

Svavelsyra, konc: Frätande Dödskalle, Fara, H314, H331 och P260, P264, P271, P280, P301+330+331(ej kräkning), P405

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Demonstrationer
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Syror och baser/ Demonstrationer
 • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället/ Kemikalier och säkerhet
 • 7-9/ Säkerhet/ Säkerhetspärm/ Kemikalier