Inledning

Tillverka små mängder av klor, brom och jod i vattenlösning genom att oxidera natrium- eller kaliumhalogenider med Klorin. Detta kan vara en demonstration i sig eller ett sätt att framställa halogener för andra försök.
Överskottet destrueras sedan genom reduktion med askorbinsyra. Det är ett praktiskt exempel på redoxkemi.

Material

Klorin (natriumhypoklorit, NaClO), 2 mol/dm3 saltsyra, askorbinsyra, samt 0,2 mol/dm3 natriumbromid och 0,2 mol/dm3 natriumjodid eller motsvarande kaliumsalter. Ett provrörsställ och tre provrör. Smal remsa av färgat papper, gärna rött.

Risker vid experimentet

Klorin är frätande. Klor, brom och jod är frätande, oxiderande och miljöfarligt. En fullständig riskbedömning görs av den enskilde läraren, gärna utifrån Riskbedömningsunderlag - Tilllverkning och destruktion av halogenlösningar (893 Kb)

Utförande

Tillverka halogenerna

  1. Häll 1 cm3 klorin i provrör A och tillsätt ca 0,5 cm3 saltsyra. Det bildas klorgas.
  2. Kontrollera gärna genom att låta klorgasen avfärga ett färgat papper.
  3. Överför ca 1 cm3 från provrör A till provrör B.
  4. Tillsätt 0,5 cm3 natriumbromidlösning till provrör B. Det bildas bromvatten.
  5. Överför ca 1 cm3 från provrör B till provrör C.
  6. Tillsätt ca 0,5 cm3 natriumjodidlösning i provrör C. Det bildas jodvatten.

Destruera halogenerna

Tillsätt askorbinsyra tills avfärgning skett.

Övrigt

Skriv formler för reaktionerna. Använd vattenlösningarna av halogen till andra labbar.

Till Läraren

En filmad lärarhandledning finns på Youtubekanalen "Kemi Resurscentrum". Länk till filmen hittar du här: https://www.youtube.com/watch?v=lBZUoM9dBrw

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Atomen och periodiska systemet/ Demonstrationer
  • 7-9/ Kemin och världsbilden/ Periodiska systemet