Inledning     

Teori 

pH i magsäcken ska ligga omkring 1,5. Om magen producerar för mycket saltsyra kan man känna det som sura uppstötningar. Då kan man äta ett syraneutraliserade medel, antacida eller ett syrasekretionshämmande medel som neutraliserar utsöndringen av saltsyra. Om man däremot lider av för lite saltsyra i magsäcken, kan man ta ett saltsyrasubstitut, t.ex. Digest. Digest innehåller aciglumin, glutaminsyrahydroklorid som sönderdelas snabbt i magen och frigör saltsyra. Kvar blir då aminosyran glutaminsyra. 1 tablett motsvarar 1,6 mmol saltsyra.

Uppgift

Du ska titrera en tablett Digest och räkna ut hur mycket saltsyraekvivalenter som finns i en tablett (eller hur många protoner som neutraliseras).

Material    

 • 0,100 mol/dm3 NaOH
 • Digest tabletter från en hälsokostaffär
 • BTB
 • Ev. pH-meter

Risker vid experimentet    

Försiktighet vid påfyllande av byretten. Natriumhydroxid är frätande. Använd skyddsglasögon. Laborationen bedöms ha liten risk. 
En fullständig riskbedömning ges av undervisande läraren.

Utförande  

 1. Mortla sönder en tablett Digest och för över den till en 100 cm3 mätkolv. Tillsätt ca 50 cm3 vatten och skaka om. Fyllnadsämnena löser sig inte helt. Späd med vatten till märket.
 2. Låt fyllnadsmedlet sjunka till botten. Ta sen ut ett prov på 20 cm3 med pipett och överför till en vidhalsad E-kolv.
 3. Gör i ordning en byrett och fyll den med 0,1 mol/dm3 NaOH-lösning
 4. Tillsätt BTB som indikator till E-kolven. Gör ett dubbelprov eller upprepa titreringen flera gånger tills du får två likvärdiga resultat. Räkna ut medelvärdet.
 5. Skriv reaktionsformeln för titreringen. Beräkna antalet saltsyrakvivalenter i en tablett. Förklara dina resultat. Skriv rapport 

Till Läraren

Glutaminsyrahydroklorid uppför sig som en tvåvärd syra (tvåprotonig). Det gick åt 32 cm3 0,1 mol/dm3 för en tablett. Titrerar man ren glutaminsyra med BTB uppför den sig som en envärd syra. (Den andra protonen protolyseras inte i vattenlösning). 

Glutaminsyrans pKa-värden (etanol/vatten) ”Handbook of Chemistry and Physics”:
pKa1 = 3,16
pKa2 = 5,63 
pKa3 = 10,75 
Detta borde ge omslagspunkter pi (mittemellan pka-värdena) till 4,40 och 8,20. 

Stöd för riskbedömning    

NaOH, 0,100 mol/dm3: Ej märkespliktig
BTB: Ej märkespliktigt
Digest Ej riskbedömt som kemikalie. Det kan finnas flera producenter av glutaminsyrahydroklorid Innehåll per 2 kapslarDigestiv: L-Glutaminsyra-HCl  1120 mg   2240 mg därav klorid 216 mg (27% av RDI) 432 mg (54% av RDI) 


Indikationer. Achyli, hypochyli. Digest eller likande saltsyrasubstitut används om man har för lite saltsyra i magen. Det hjälper då matsmältning och tillför saltsyra till magsäcken
Dosering. 1-2 tabletter före måltid. Tabletten nedsväljes hel tillsammans med ett halvt glas vatten.
Kontraindikationer. Överkänslighet mot glutamat. 
Farmakodynamik. Innehåller glutaminsyrahydroklorid som sönderdelas snabbt i ventrikeln under frigörande av saltsyra. Glutaminsyra är en i födan vanligt förekommande aminosyra. 1 tablett motsvarar 1,6 mmol saltsyra. 
Förpackningar och priser. Tabletter 300 mg (vita, runda, plana 10 mm) 163kr för 100 tabletter (dec 2018)

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Laborationer
 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Stökiometri/ Laborationer
 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Analytisk kemi/ Laborartioner
 • 7-9/ Kemins metoder och arbetssätt/ Analysmetoder