Uppgift

Jämför storleken hos atomer i samma period. Använd en tabellsamling för att ta reda på värdena eller Appen ”Fickfakta kemi” från Svenska Kemisamfundet.

a. Välj fem grundämnen i en period, varav högst två stycken är övergångsmetaller. Läs av atomradien för dem och för in värdena i tabellen nedan.

b. Rita en graf över atomradien som funktion av atomnumret i rutnätet. Välj skala så att så stor del som möjligt av rutnätet utnyttjas.

c. Fundera kring ditt resultat.

d. Jämför med en klasskamrat.

e. Undersök vidare. Hur ändras atomradien när du går neråt i en grupp?

f. Försök att förklara era resultat!

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Atomen och periodiska systemet/ Arbetsövningar