Uppgift

Undersök vilken jon/joner som bidrar till att alginatet bildar gelé. Med rätt jon tvärbinder polysackariden och bildar gelé.

Material

 • 2% alginatlösning färgad med olika karamellfärger
 • 2% natriumkloridlösning färgad med röd karamellfärg = monovalent katjon
 • 2% kalciumkloridlösning färgad med gul karamellfärg = divalent katjon
 • (Ev. även 2% aluminiumkloridlösning färgad  utan karamellfärg = trivalent katjon)
 • Konc. natriumkloridlösning. Ca 5 M
 • Provrör
 • Plastpipetter

Utförande

Undersök vilken jon som ger den bästa gelén.

 1. I tre provrör sätts några milliliter av följande lösningar:
  • a) natriumjoner (NaCl)
  • b) kalciumjoner (CaCl2)
  • c) aluminiumjoner (AlCl3)
 2. Tillsätt lite alginatlösning till rören
 3. Studera gelébildningen. Undersök med en glasstav.
 4. Dra slutsats. Ge en förklaring.
 5. Rita en modell hur det kan se ut.

Extrauppgift: Se hur stabil gelén är genom att tillsätta stark natriumkloridlösning.

Till läraren

Lösningar

Det tar tid att lösa upp Na-alginatet. Låt ev. stå över natt med omrörning.

Stöd för riskbedömning

Na-alginat Ej koncentrationsbestämda upplysningar

Hushållsfärg Utspädda lösningar har ingen märkning
Natriumklorid ej märkespliktigt

Kalciumklorid Utropstecken, Varning H319 och P280, P305+351+338

Aluminiumklorid Frätande, Fara, H314 och P260, P264, P280, P405

Resultat

Kalciumjoner kan ge tvärbindningar mellan kedjorna Testa gärna andra divalenta joner såsom magnesium-, koppar och zinkjoner. Alla tvåvärda joner fungerar. Aluminiumjoner ger också tvärbindningar. Gelén blir mjölkvit.

Stark natriumjonlösning löser upp gelén genom att konkurrerar ut kalciumjonen. Efter en stund blir gelén lösare.

Eleverna drar två slutsatser.

 1. Alginatet är negativt laddat med många karboxylsyragrupper som sticker ut.
 2. Den divalenta jonen kan binda hop kedjorna med en tvärbindning. Figur A. Men gelén tvärbinds även med den trivalenta jonen.
 3. Stark natriumkloridlösning löser upp gelén. Figur B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt

Idén från J. Chem edu.2012, 8910) pp.1308-1311

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Fällningar/ Laborationer
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Kemiska föreningar och reaktioner/ Laborationer
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Kemiska föreningar och reaktioner/ Demonstrationer 
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Miljö/ Laborationer