Demonstration

Vänd på två vätskor tex T-röd och vatten.

Om demonstrationen

Enkel

Tid

5 minut

Material

 • 2 lika stora glas tex nubbeglas
 • Hård plast (Overheadfilm)
 • T-röd
 • Vatten eller saft och vatten

Utförande

 1. Fyll ett glas till kanten med etanol
 2. Fyll ett annat glas med vatten. Lägg på en skiva på vattenglaset och vänd glaset upp och ner.
 3. Placera vattenglaset med plastskivan på etanolglaset. Drag försiktigt i plasten så att det bildas en liten kontakt mellan väskorna
 4. Låt stå. Vätskorna kommer att byta plats

Alternativ tag vatten som första glas (lägre densitet) och saft som andra glas (högre densitet)

Förklaring

Vätskan med lägre densitet strävar upp och vätskan med lägre densitet sjunker. Vätskorna byter plats!

Stöd för riskbedömning

Ingen risk

Etanol Brännbart, Fara H225 och P233, P240, P241, P242, P243, P280

En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället/ Vattenrening
 • 7-9/ Kemins metoder och arbetssätt/ Systematiska undersökningar
 • 4-6/ Kemin i naturen/ Vatten
 • 4-6/ Kemin och världebilden/ Magi och vetenskap