Demonstration

Förhållandet mellan syre och väte för bästa knallgasblandningen    

Svårighet

Enkel

Tid

5-10 minuter

Material

  • En burk (ca 0,1 dl- max 0,2 l)
  • Vätgas
  • Glasrör

Utförande

  1. Placera upp och ner vända burken på två klotsar.
  2. Fyll burken helt med vätgas från ytterrörets mynning.
  3. Tänd därefter i ytterrörets mynning.
  4. Lågan brinner en stund i ytterrörets mynning, men vandrar in i burken och orsakar en explosion.

Förklaring

Reaktionen mellan väte och syre är exoterm.

2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (g)

Enligt Avogadros lag förhåller sig gasvolymerna som koefficienterna.
Två volymsdelar väte ska stökiometriskt reagera med en volymsdel syre för bästa reaktion.
Ungefär 1/5 av en luftvolym utgörs av syre. Detta innebär att fem volymsdelar luft krävs för en volymsdel syre, vilket förklarar skissens gradering. Då vätgasen i nedre delen av burken har brunnit upp och ersatts av luft har det korrekta blandningsförhållandet uppnåtts, lågan brinner ner genom röret och antänder blandningen.

Alternativ

Tag en burk (max 0,5 dm3) gör hål i botten och i toppen. Sätt fast i stativ och fyll med vätgas. Tänd på ”toppen”! Gå därifrån……

Töm ett ägg. Fyll med vätgas-. Tänd på toppen. Gå därifrån…… Detta ger oftare en mindre smäll (volymen) än med en burk men äggskalet sprängs

 

 

Stöd för riskbedömning

Vätgas: Brännbart, Gas, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403
Syre: Oxiderande, Gas, Fara H270 och P220, P244, P403
Vatten: ej märkespliktigt

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Energi/ Demonstrationer