Demonstration

Vätgas och syre bildar knallgas

Om demonstrationen

Enkel. Max 0,5 dm3 stora ballonger. Låt eleverna hålla för öronen

Tid

10 min

Risker vid experimentet

Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Material

  • Ballonger
  • Vätgas
  • Snören
  • Metallklumpar eller bind fast i en stång

Teori

Vätgasfyllda ballonger, fastbundna i metallklumpar, svävar ca 1,5 m över golvet. Ballongerna antänds med hjälp av stearinljus, som sitter i ändan på en 1 m lång stång (se bild ovan).

Utförande

  1. Fyll på ballongerna med max 0,5 l vätgas. Tänk på att vätgasen pyser ut ifrån vanliga ballonger. Ballongerna kan inte förvaras lång tid innan de ska smällas av.
  2. Åhörarna varnas t.ex. av en person, som håller fingrarna för öronen för att markera, att det skall smälla. Det blir en kraftig, dov knall. Säkerhetsavstånd till publiken: ca 3 m.

 

Förklaring

Reaktionen, då vätgas brinner 2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (g) är exoterm. Den bildade energin märks som ljus, ljud och tryckvåg.

Stöd för riskbedömning

Vätgas: Brännbart, Gas, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403

Syre: Oxiderande, Gas, Fara H270 och P220, P244, P403

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1 / Reaktioner/ Energi/ Demonstartioner
  • 7-9/ Säkerhet/ Säkerhetspärm/ Kemikalier
  • 7-9/ Kemin i naturen/ Energi/ Demonstrationer