Inledande fråga

Kan världshaven absorbera lika mycket CO2 om de blir varmare?     
    1. Ett varmare hav absorberar mer CO2
    X. Ett varmare hav absorberar mindre CO2
    2. Mängden CO2 som absorberas av haven påverkas inte av temperaturen.

Material

2 E- kolvar, sugrör, BTB, kranvatten, krossad is, vattenkokare, samt några droppar av en svag syra löst i vatten, exempelvis ättiksyra.

Genomförande

 1. Häll omkring 50 cm3 kokande vatten i ena E-kolven.
 2. Lägg lite krossad is i den andra E-kolven och häll sedan i 50 cm3 kranvatten.
 3. Tillsätt ett par droppar BTB till båda E-kolvarna. Vad visar indikatorn?
 4. Justera med några droppar svag syra så att båda lösningarna blir gröna, helst ska det vara samma nyans i båda behållarna.
 5. Blås utandningsluft genom vattnet i E-kolvarna med hjälp av sugröret.
 6. Vad sker med vätskan i de båda E-kolvarna? I vilken E-kolv ändrar indikatorn färg snabbast?
 7. Ställ E-kolven med det kalla vattnet på värmeplattan och värm försiktigt. Vad sker?

Till läraren

 • Filmat genomförande av labben (14 s): LÄNK
 • Den här och ytterligare tre laborationer finns i en filmad presentation (10 min) från Bolincentrets klimatfestival 2020.

Teori

Det är lättare att surgöra det kalla vattnet, eftersom kallt vatten löser gaser, i det här fallet koldioxid, bättre än varmt vatten. (Exempelvis salter löser sig ju lättare i varmt vatten, så detta känns ovant för många.) Därför måste man blåsa mer genom det varma vattnet för att ändra på pH-värdet.

Mindre koldioxid i vattnet betyder lägre koncentration av kolsyra, eftersom reaktionen H2CO3  ⇄  CO2 + H2O hela tiden sker åt båda hållen. Detta gör att det varma vattnet blir mindre surt i och inte blir gult lika lätt som det kalla vattnet. Detta synlinggörs i denna bild: Växthuseffekten (500 Kb)

Svar på frågan

Om den globala temperaturen ökar absorberar världshaven alltså mindre CO2 och mer CO2 ligger kvar i atmosfären. Resultat blir att den globala temperaturen ökar ännu mer. Det korrekta svaret på den inledande frågan är X.

Tips

Steg 5 i utförandet kan med fördel ske som en tävling där två elever samtidigt får blåsa allt vad de orkar i en kall respektive varm E-kolv. Efteråt kan man diskutera om tävlingen var ”rättvis”.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 2/ Reaktionshastighet och kemisk jämvikt /Kemisk jämvikt
 • Gymnasiet/Tematiskt material/Miljökemi
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Miljö/ Laborationer
 • 4-6/Kemin i naturen/Atomer och fasövergångar