Metoder Principen Analyser
Röntgenkristallografi
Röntgenfluorescens
γ-strålning. Tex radioaktiva jodatomer sönderdelas och kan registreras. Elektroner närmast kärnan slås ut av röngenstrålning. De yttre elektronerna tar den tomma platsen och sänder ut en strålning (röngenfluorescens) av bestämnd våglängd.
Röntgenstrålningen är en elektromagnetisk vågrörelse som böjs av och ger ett röntgendiffraktionmönster då den träffar en kristall Kristallen kan strukturbestämmas.
Vilka atomslag som ingår i en förening.
Elektronmikroskop Elektroner med hög hastighet riktas mot ett material. Detta ger en förstoring som inte kan uppnås med ljus. Förstoring av material
UV ultraviolett-
VIS visuell spektrofotometri
Kongulerade kol-kol-bindningar exciteras. I långa system av kongugerade dubbelbindningar får föreningen färg. Tex karoten i morrötter, klorofyll Organiska eller färgade föreningar
AAS absorbtionsspektrometri Vid upphettning av metalljoner i en låga förflyttas valenselektroner till en högre exakt bestämd och olika för olika ämnen nivå. Ljus emitteras (sänds ut) i ett specifikt emmissionspektra. Tex. vattenanalyser
IR infraröd spektrofotometri Molekylernas vibrationer har vissa tillåtna emegrinivåer. IR-stålningen har tillräcklig energi för att en molekyl ska kunna absorbera enerin. Bindningar
 C=O, O-H
 C-H, C=C,
MNR kärnmagnetisk resonans Atomkärnor med udda antal protoner har ett spinn =kompassnål. Spinnet påverkas av ett yttre magnetfält och i vilken omgivning de befinner sig i. Det kemiska skiftet mäts som förhållandet mellan B/B0 i PPM. 1H, 13C, 15N, 19F, 31P
Magnetkamera Protoner i vatten och i fetter eller fosfor i DNA;RNA registreras i kroppen på ett ofarligt sätt med en magnetkamera. Människokroppen

 

 

 

 

Våglängd (m) Strålning Energier Påverkar
bryter
Metoder Analyser
10-10 Gamma strålning Mycket höga Protoner o
neutroner
Röntgenkristallografi
Röngenfluorescens
Elektroner hos tyngra atomer faller in till de innersta skalen och avger energi
Kvalitativ analys
10-8 Röntgen
(X-ray)
Kortvågig Elektroner innanför valenseletronerna Elektronmikroskop Elektronerna förflyttas mellan K och L-skalet i tex krom Kvalitativ analys
10-6
= 1000nm 
Ultraviolett strålning Solbränna Valenselektronerna
bindningar
UV ultraviolett-
VIS visuell spektrofotometri
Elektroner förflyttas inom valenselektronskalen och avger enegier i UV till synligt området
Kvantitativa och kvalitativa analys

4–      8.10-7m

=

400-800nm

Synligt Färger Rött, organge, gult, grönt, indigo, violett    
10-4 Långvågig Infraröd strålning Vibrationer i bindningar AAS absorbtionsspektrometri Elektroner förflyttas inom valenselektronskalen och avger enegier i UV till synligt området
Kvantitativa och kvalitativa analys
10-2 Mikrovågor Värme Dipoler
rotationer
IR infraröd spektrofotometri Molekylvibrationer
Kvantitativa och kvalitativa analys
1 TV       Molekylrotationer
102 Radiovågor
LV-radio 1500m
Ljud Magnetiska egenskper hos atomkärnor MNR kärnmagnetisk resonans Energidifferenser hos eketroner och atomkärnor mellanolika magnetiska tillstånd
”Den bästa orgaiska kvalitativ analysen”
104   Vibrationer   Magnetkamera  

 

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 2/ Analytisk kemi/ Arbetsövningar
  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Analytisk kemi/ Arbetsövningar