Inledning

Vad är det som händer när ett stearinljus brinner?

Material

Del I – Ett stearinljus och tändstickor.

Del II – Ett stearinljus, tändstickor och en bit kakel.

Del III – Ett stearinljus, tändstickor och ett dricksglas.

Utförande

Del I

  1. Tänd ett stearinljus och låt det brinna minst två minuter. Vad är det som brinner?
  2. Håll en tändsticka tänd och blås ut ljuset. Tänd den vita gasen som ryker från veken. Den gasformiga stearinen tar eld igen.

Del II

  1. Rita av en ljuslåga som du tror att den ser ut ur minnet.
  2. Titta på ett ljus och rita av det igen. Noga.
  3. Läraren håller en bit kakel i olika delar av lågan. Det sotar mer i den gula delen. Det beror på att förbränningen inte är fullständig där och att det bildas kol och andra föreningar där.

Del III

  1. Tänd ett stearinljus.
  2. Håll ett glas över ljuslågan utan att strypa syretillförseln.
  3. Efter en liten stund bildas imma! (Efter en stund förångas den bort.) Det bildas vatten när ljuset brinner!

Övrigt

Beskrivningen kommer från kompendiet ”Om världen-barn utforskar sin omvärld”.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • 4-6/ Kemin i naturen/ Reaktioner
  • F-3/ Metoder och arbetssätt/ Undersökningar