Demonstation

Arbetsövning på van der Waals-bindningar (temporära dipoler)

Om demonstrationen

Mycket enkel, går att återanvända

Tid

5 min

Teori

Dipol-dipol-växlingen vid van der Waalsbindningen kan illustreras med hjälp av kort enligt figuren. (Storlek: ca 10 cm × 20 cm)

Bild på kortet hittar du Kort med van der Waalsbindning (68 Kb)

Material

  • Kort
  • Märkpenna

 

 

 

 

 

 

 

Utförande

Placera en grupp deltagare bredvid varandra och utrusta dem med var sitt kort. Då en ytterperson vänder sitt kort, måste samtliga kort ”påverkas” och också vändas.

Ämnen, som har opolär kovalent bindning mellan atomer, är inte dipoler.

Ändå snurrar elektronerna runt i ett elektronmoln, som ibland är förtätat och ger en tillfällig dipol, vilken attraherar ett annat elektronmoln. Detta medför en svag elektrisk kraft, vilket resulterar i van der Waals-bindning  (dipol-dipol-växling).

Övrigt

Idéen från Stig Olsson, Malmö högskola

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Kemisk bindning/ Demonstrationer