Stärkelsekällor (Källa Pixabay)

Material

Nyodex (ett gurgelvatten med jod för lokal behandling av lindriga förkylningssymtom i munhålan och svalg). Olika födoämnen och bägare. Värmeplatta eller motsvarande.

Riskbedömning

Nyodex späds och handhas enligt anvisningar på förpackningen. En fullständig riskbedömning ges av undervisande läraren.

Utförande

  1. Gör i ordning en Nyodexlösning.
  2. Placera det födoämne som skall undersökas i en bägare och tillsätt så mycket vatten att ämnet täcks. Koka upp och ta av bägaren från värmen, låt vätskan svalna något och tillsätt några droppar Nyodex. Blåfärgning indikerar förekomst av stärkelse.
  3. Testa på samma sätt övriga livsmedel, var noga med diskning av bägaren så att ingen stärkelse förs över mellan försöken.

Frågor

Vilka livsmedel innehöll stärkelse? Kontrollera genom att läsa på respektive livsmedels innehållsförteckning.

Till läraren

Jod och stärkelse bildar ett blått komplex,  och därför är jod reagens på stärkelse. Ju blåare ju mer stärkelse.

Underlag för riskbedömning

Jodlösningar i koncentrationen 0 - 25 % (0 - 1 mol/dm3) är ej märkespliktiga.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida: 

  • 4-6/ Kemin i vardagen och samhället /Mat
  • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället /Mat