Inledning     

I det här experimentet får eleverna möjlighet att undersöka övergången mellan
vatten i flytande form och i gasform.

Material    

 • En stor, vid glasskål
 • En mindre glasburk
 • Plastfolie
 • En liten sten
 • Ev. karamellfärg

Utförande    

 1. Placera den lilla skålen mitt i den stora.
 2. Häll lite vatten i den stora skålen, inte mer än att den lilla skålen står kvar på botten.
 3. Eventuellt kan du tillsätta lite karamellfärg i vattnet.
 4. Täck den stora skålen noga med plastfolie.
 5. Lägg en liten tyngd i mitten av folien, så att plasten buktar ned ovanför den lilla skålen.
 6. Placera din uppställning på en varm plats.
 7. Vänta och observera.

Frågor 

 • Vad tror ni kommer att hända?
 • Hur tror ni att vattnet kommer in i den lilla skålen?
 • Ev. varför följer inte färgen med vattenmolekylerna till den lilla skålen?

Övrigt  

Beskrivningen kommer från kompendiet ”Om världen-barn utforskar sin omvärld”

 

Figur 1: Vattnets kretslopp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida: 

 • 4-6/ Kemin i naturen/ Ämnenas egenskaper
 • 4-6/ Kemin i naturen/ Atomer och fasövergångar
 • 4-6/ Kemin i naturen/ Vatten
 • F-3/ Material och ämnen/ Ämnenas egenskaper
 • F-3/ Material och ämnen/ Vatten
 • F-3/ Material och ämnen/ Materialens användning och kretslopp