Material

  • Socker
  • Salt
  • Rent vatten
  • Bägare
  • Ledningsförmågemätare = konduktivimeter

Utförande

Häll upp tre bägare med avjoniserat vatten och en bägare med kranvatten. Tillsätt salt i en bägare och (lite) socker i den andra. Mät ledningsförmågan. Torka av skänklarna mellan mätningarna.

Resultat

Ämne Rent vatten Saltvatten Sockervatten Kranvatten
Leder/leder ej nej ja nej ja, lite

 

Förklaring

Avjoniserat vatten eller rent vatten leder inte ström, ty den innehåller inga joner. Avjoniserat vatten kallas ibland destillerat vatten. Vatten är en molekylförening. Man kan testa renheten genom att se om vattnet leder ström.

Saltvatten leder ström för lösningen innehåller joner. Salt löser upp sig till natriumjoner och kloridjoner. Dessa joner leder ström.

Sockervatten leder inte ström ty socker är en molekylförening och kan inte bilda joner

Kranvatten leder lite ström ty den innehåller lite joner. Dessa joner ger smak år vattnet.

 

 

 

 

 

 

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • 4-6/ Kemin i naturen/ Ämnenas egenskaper
  • 4-6/ Kemin i naturen/ Vatten
  • 4-6/ Kemins metoder och arbetssätt/ Systematiska undersökningar