Demonstration

Visa materiels olika värmeledningsförmåga. Vilket skedmaterial leder värme bäst?

Om demonstrationen

Förklaring på olika plan för de olika åldergrupperna

Tid

5 min

Material

 • Varmt vatten
 • Bägare samt ”skedar” eller annat av rostfritt stål
 • Aluminium
 • Glas
 • Koppar
 • Plast
 • Silver
 • Smör
 • Tenn
 • Trä

Risker vid experimentet

Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare

Utförande

 1. Häll upp varmt vatten i bägaren.
 2. Välj ut några skedar som du vill testa. Sätt en klick smör på skaftet på varje sked.
 3. Sätt ner skedarna i det varma vattnet.
 4. Från vilken sked rinner smöret ner i vattnet först?
 5. Någon elev kan känna vilken sked som är varmast.

Vilket material leder värme bäst?

Värmeledningsförmåga anger hur bra värmeledare ett ämne är.

Ämne Värmeledningsförmåga
W·m-1·K-1
Silver 427
Koppar 398
Guld 315
Aluminium 204
Mässing 111
Rostfritt stål 17
Glas 1
Vatten 0,6
Trä 0,14
Cellplast 0,037

 

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • 4-6/ Kemins metoder och arbetssätt/ Systematiska undersökningar
 • 4-6/ Kemin i vardagen och samhället/ Energi
 • 4-6/ Kemin i naturen/ Ämnenas egenskaper