Förberedelser

Skriv ut Vilket grundämne är du? - etiketter (pdf) (113 Kb) med grundämnen till klassen. Använd 16 etiketter per sida. 105x35 mm.

Genomförande

  1. Klistra en etikett där det står ett namn på ett grundämne på ryggen på eleverna. De ska inte se vilket grundämne de får! Man ser alltså inte sitt eget grundämne men väl kamraternas olika ämnen.
  2. Sen får eleven fråga en kompis med ett ja- eller nej-svar.

Förslag på frågor

(Gå igenom listan med frågor och ta bort eller lägg till efter vad som passar elevgruppen)

Är jag en gas? Är jag en ädelgas? Väte, helium, kväve, neon, fluor, klor, argon, radon 
Är jag en metall? Litium, natrium, magnesium, aluminium, kalcium  etc
Är jag en lätt/tung metall? Aluminium (litium) bly
Är jag en ickemetall?  Kisel, (tenn)
Är jag reaktiv?  Litium, kalcium, väte, fluor
Reagerar jag normalt långsamt? Guld, silver, patina, helium, argon
Används jag till smycken? Guld, silver, platina, (tenn)
Används jag till näringsämne till växter?  Svavel, kväve, kalium, fosfor
Är jag lätt jämfört med mina kompisar? Väte, litium, aluminium
Finns jag i malm? Järn, aluminium, zink
Är jag giftig/farlig? Arsenik, bly, barium, radon, klor, brom
Finns jag i lampor?   Volfram, argon, neon
Glänser jag?   Krom, guld, silver, platina
Bildar jag lätt joner/molekyler?  NaCl, KBr, CaI2/ H2O, CO2 (flera kombinationer)
Förekommer jag som förening i vår kropp? Natrium, klor, fosfor, kol, fluor, kalcium, kalium, jod,
Finns jag i en dator?  Kisel
   

 

Detta material finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Atomen och periodiska systemet
  • 7-9/ Kemin och världsbilden/ Periodiska systemet