Prata om olyckor

Varför behöver man vidta särskilda säkerhetsåtgärder när man laborerar? Visa bilder på olyckor och ”nära på”-olyckor eller dramatisera en incident. Diskutera vad man borde ha gjort för att undvika dem och vilken säkerhetsutrustning man kunde ha använt.

”Fem fel”

Gör massa ”fel” när du kommer till lektionen på låtsas och låt eleverna hitta ”fem fel”.

Mängden avgör

Gör ett farligt experiment, t.ex. ”Kaliumklorat och svavel eller röd fosfor”. Vad skulle kunna hända om man dubblerade mängderna? Blir det bättre då?

Förväxlingsrisk

Visa två ofärgade lösningar, t.ex. NaCl och AgNO3. De ser lika ut, men häll ihop dem! Diskutera varför det är viktigt att märka sina lösningar och hålla ordning på kemikalierna vid laborerandet.

Långt hår

Samla hår från din borste och antänd. Det brinner bra och luktar illa. Därför ska håret vara uppsatt när man laborerar.

Antändning av en grill

Genomför ”Demonstration av etanol i PET-flaska” och diskutera därefter vad som kan hända om man fyller på mera tändvätska direkt från flaskan på grillen.

Vilket ljus slocknar först?

Tre ljus i olika höjd
Bild 1: Tre ljus i olika höjd

Placera tre ljus på olika höjd i en stor genomskinlig glasskål (Bild 1), tänd dem och låt dem brinna en stund. Be eleverna formulera en hypotes om vilket av ljusen de tror kommer att slockna först om du lägger ett lock på skålen. Lägg sedan på ett lock.

Hur ska man bete sig om det börjar brinna i ett hus? Man ska krypa ut!

Varm koldioxid stiger och tränger undan luft. Rumstempererad koldioxid (molekylmassa 44 u) är däremot tyngre än luft (medelmolekylmassa 29 u).

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Säkerhet/ Säkerhetslaborationer
  • 7-9/ Säkerhet/ Säkerhetslaborationer
  • 4-6/ Säkerhet/ Säkerhetslaborationer
  • F-3/ Säkerhet/ Säkerhetslaborationer