Här kan du som lärare hitta utbildningsmaterial som passar för kemiundervisning i skolan. Utbildningsmaterialet består av laborationer, demonstrationer, arbetsövningar och annat bra material. Utbildningsmaterialet är uppdelat på olika stadier, enligt skolans kurs- och ämnesplaner för kemi. 

Allt material hittar du genom att följa nedanstående länkar.  Utbildningsmaterialet finns också indelat i alfabetisk ordning under fliken "Laborationer".

Kom gärna med synpunkter och förslag på hur upplägget kan förbättras!