Jul 02, 2017

KRC - nationellt resurscentrum i kemi

 

 Allt KRC-Material underlyder CC (icke-kommersiell användning) cc icke kommersiell.png

 

Facebook.png KRC har också en en Facebooksida www.facebook.se/krc Där lägger vi upp mer tillfälliga nyheter och tips. Gå gärna in och gilla!

Jun 23, 2017

Ett trevligt sommarlov

 

en_hamdfull_smultron.jpg

...till alla lärare och samarbetspartners önskas från KRC.

 

De flesta lärare är på sommarbete nu, men om någon flitig lärare söker sig in på våra hemsidor, finns de kvar även sommartid.

Jun 19, 2017

Att undervisa NV & TK utan gemensamt språk

 
Monday, Aug 14, 2017, 09:20

En dag för möten och utbyten mellan lärare som undervisar naturvetenskap och teknik för nyanlända elever på högstadet och gymnasiet. Se mer under "Kurser"

För mer information kontakta:
Jenny Olander, 0812076549 , jenny.olander@krc.su.se
Jun 16, 2017

NO-biennalen i Göteborg

 

NO-Biennal  Anmäl dig här!

För mer information kontakta:
Jenny Olander, 0812076549 , jenny.olander@krc.su.se
Jun 20, 2017

Elektrokemi för kemilärare 31 oktober på KRC

 
Tuesday, Oct 31, 2017, 09:30
Endagskurs för kemilärare ordnas på på Stockholms universitet, KRC. Lasse Eriksson introducerar ett nytt material och inspirerer lärare att jobba med elektrokemi i olika former. Anmäl dig via "Kurser"
För mer information kontakta:
Jenny Olander, 0812076549 , jenny.olander@krc.su.se
Jun 04, 2017

Chemical Incidents at School: Could Data from Poison Information Centre fill Current Knowledge Gaps?

 
Avhandlingen behandlar samtal  till Giftinformationscentralen om incidenter med kemikalier i skolan under åren 2010-14. KRCs personal och en hel del andra kemilärare har intervjuats i denna intressanta och välgjorda avhandling (kvalitativ  och semikvantitativ) från KI, av Ivan Amir Taher
Apr 27, 2017

Säkerhet i skolans kemiundervisning, 4,5 hp

 

270869074_gJTgV-L.jpgKursen ges från okt. till  mars. P.g.a. KRC:s flytt mellan olika avdelningar blev kursen inte sökbar inom ordinarie anmälningstid.  Från 15 juli går det att göra en sen anmälan på webbsidan "antagning.se". Då gäller först till kvarn! Du som vill gå kursen kan förbereda din ansökan genom att ladda upp rätt papper på antagningens sida.

För mer information kontakta:
Jenny Olander, 0812076549 , jenny.olander@krc.su.se
Mar 21, 2017

Engagerande föreståndare får prestigefull medalj

 

Vivi-Ann Långvik, avgående föreståndare på KRC tilldelas den prestigefyllda Gunnar Starck-medaljen av Svenska Kemisamfundet. Hon får medaljen för att ha stöttat Sveriges kemilärare i deras undervisning och därmed indirekt även deras elever.

 

Läs mer på Kemisamfundets hemsida: http://kemisamfundet.se/engagerande-forestandare-far-prestigefull-medalj/

För mer information kontakta:
Jenny Olander, 0812076549 , jenny.olander@krc.su.se
Mar 20, 2017

KRC förr och nu

 

IMG_0953.jpg
...ganska många nuvarande och f.d. KRCare samlade, och fler ska vi bli