Apr 14, 2015

Experimentell kemi i sommar 9-14 augusti

 

sopbubbla.jpg

Det är en unik chans att höja den laborativa kompetensen i kemi på din skola. Kursen är ett samarbete mellan Nationalkommittén för kemi vid KVA, olika universitet, Kemilärarnas resurscentrum och Svenska Kemistsamfundet.

Syftte är att ge fördjupade kunskaper i experimentellt baserad modern kemi och att stärka och stimulera dig, grundskollärare i åk 7-9, att laborera tillsammans med dina elever i högre utsträckning.

Under 5 dagars internat får du aktivt ta del av laborationer och laborera själv. Kursen utgår från en undersökande arbetsmetod, där modern kemi kopplas till laborativa moment som stimulerar NO-undervisningen. Internatformen med gemensamma måltider och boende ger dig unika möjligheter att umgås och utbyta erfarenheter med andra lärare som deltar i kursen.

Program, anmälan och mer information om kursen.

Nov 05, 2014

Om CLP märkningen och skolor

 

Kemikalieinspektionen har gett svar på frågan om man i skolor behöver märka om "gamla" kemikalier med nya etiketter enligt CLP märkningen:

Läs bifogat dokumet: Nytt om CPL

Oct 06, 2014

Creative Commons, upphovsrätt

 

Erkännade, dela-lika, icke-kommersiell verksamhet gäller för material från KRC

Creative Commons-licens