Målgrupp

Lärare i åk 4-6 som undervisar i NO-ämnena.

När och var?

Den 28 april kl. 15-17 i sal E246, Institutionen MND, Stockholms universitet. Här är länk till en karta.

Innehåll

Utifrån laborationen och artikeln diskuterar vi NO-undervisning på mellanstadiet.

Vad för lärande gör sig möjligt med denna typ av laboration? Vad vet vi om elevers känslor i relation till lärande?

Möjlig fortsättning

Om du är mer intresserad kommer det att i samband med träffen vara möjligt att anmäla dig till en läsecirkel om aktuell NV-didaktisk forskning. Dessa läsecirklar kommer att ske i grupper av lärare från olika skolor genom videomöten en tisdag i månaden. Första tillfället är inbokat till 26 maj.

Arrangör

NATDID, Naturvetenskapsämnenas och Teknikens Didaktik, i samarbete med KRC.

Anmälan

Det kostar 100 kr att delta i träffen, inkl. fika. Anmälan är stängd p.g.a. Corona.