Konferensen är upplagd i olika pass som inleds med 45 minuters föreläsning och därefter delas alla upp i grupper om 4-5 personer. Under 60 min arbetar gruppen med att utifrån föredraget planera en konkret lektion/uppgift/bedömning under ledning av en kemilärare. Något pass kan vara övergripande där lärare för elever i olika åldrar samarbetar, men de flesta passen bör vara parallella och olika för lärare för yngre och äldre elever.

Tid: 1-2 oktober 2018

Plats: Stockholms universitet

Kostnad: 1200 SEK, inkl. fika, lunch och middag 1 oktober

Frågor: jenny.olander@krc.su.se, Telefon: 08 - 120 765 49

Antalet deltagare är begränsat till 80 personer och prioriterar att få med deltagare från med största möjliga spridning. Trots detta är det OK att flera från samma skola söker, men motivera gärna i din ansökan. Besked om antagning till konferensen kommer att skickas med e-post ca en vecka efter sista ansökningsdag, 1 september.

Arr: Kemilärarnas Resurscentrum i samarbete med Institutionen för Matematikens och Naturvetenskapsämnenas Didaktik vid Stockholms universitet och Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet.