9.30 Morgonfika utanför Vivi-Täckholmsalen
  10 Välkomna!
  10.15 Naturvetenskapens karaktär i kemi (1), Per-Olof Wickman, i Vivi-Täckholm
  11 Gruppvis lektionsplanering (1)
  12 Lunch
  13

Kemi och samhällsfrågor (2), Jesper Sjöström, i Vivi-Täckholm

  13.30 lektionsplanering (2)
  14.30 Fika
  15.00

Animeringar i kemiundervisningen (3), Carl-Johan Rundgren, i Vivi-Täckholm

  15.30 lektionsplanering (3)
  16.30 Sammanfattning av grupparbetena i Vivi-Täckholmsalen
  16.45

Laborationspass kring det senaste inom dataloggning av kemilaborationer med
Pasco från Gammadata i E262
Loggerpro från Vernier i E276

Utställningar utanför Vivi-Täckholm

  18 Middagsbuffé utanför Vivi-Täckholmsalen

 

Ti 8.30 Att arbeta språkutvecklande i kemi (4), Jan Schoultz och Pia Larsson i E276 Lärande och undervisning av kemisk bindning - varför är det så svårt? (5), Anna Bergqvist i Vivi-Täckholm
  9 Lektionsplanering (4) och fika Lektionsplanering (5) och fika
  10.30

Kemin satt i sammanhang - hur gör man ämnet relevant för elever? (6), Karolina Broman, i Vivi-Täckholm

Undersökande arbetssätt (7), Torodd Lunde, i Vivi-Täckholm

  11.30 Lunch
  12.30 Lektionsplanering (6) eller (7)
  13.30 Sammanfattning av grupparbetena i Vivi-Täckholm
  14 Virtual Reality i kemiundervisningen, Jonas Boström, i Vivi-Täckholm
  14.30-14.45 Summering, i Vivi-Täckholm

 

Utställare

Håll Sverige rent

Zenit AB läromedel
Gammadata Instrument AB

NTA
Natur och Kultur
Liber

Material visas även från

IKEM

Science on Stage

NA förlag
Pagina förlag

 

Upplägg för gruppdiskussioner

  • Bestämda grupper och i förväg tillfrågade sekreterare
  • Målet med varje diskussion är att planera lektionsaktiviteter om något som relaterar till föreläsningen.
  • Planeringen kan fokusera på lärarens planering/genomförande/bedöming.
  •  Materialet kommer att publiceras på KRC:s hemsida.