Papperstidning

Ett pappersexemplar av KRC:s informationsbrev skickas utan kostnad till grundskolor och gymnasieskolor över hela Sverige. Det adresseras till ”NO-lärarna vid” eller ”Kemilärarna vid” respektive skola. Adresslistorna uppdateras inte automatiskt, så om din skola saknar tidningen får du gärna höra av dig till oss för uppdatering via krc@krc.su.se

Digital tidning

Nyhetsbrevet skickas även ut via e-post och du kan anmäla dig till detta utskick via denna länk.