Innehållsförteckning

Föreståndarens rader…………………………………….…1
Sommarkurser på Resurscentrum…………………………2
Kemin i maten…………………………………………3
Elektrokemi…………………………………………….4
Analytiska metoder……………………………………5
Organiska reaktionsmekanismer…………………….6
Moderna Material………………………………………7
Anmälningblankett……………………………………..8
Två projekt och en inbjudan ………………………….9
Idéer kring stökiometri………………………………..12
Fronten inom DNA forskning…………………………18
Round up – hur farligt är det?………………………..21
Ett grundämne som symbol för ett landskap?……..22