Innehållsförteckning

Föreståndarens rader                                                   1

Regionala konferenser, högstadiet                           2

Upprop högstadiet                                                        3

Kirala molekyler                                                             4

I stället för provbank                                                    7

Rapport från ett samarbetsprojekt, del 2                 8

Tripeptider -som läkemedel?                                      10

Ett projekt från Dalarnas högskola                           12

Våra sommarkurser, kalendarium                             13

Molekylmodeller och andra webtips                         14

Beskrivning av molekylmodeller                                15