Innehållsförteckning

Föreståndarens rader 2
KRC:s nya medarbetare presenterar sig 3
Till alla som undrat om vår hemsida 4
Beställning av studiedagar 4
Konferenser om säkerhet 5
Program 26 sept. 6
EUSO, dags att anmäla sig 7
En elevs berättelse från EUSO 2003-08-24 8
Har ozonhålet över Antarktis återhämtat sig? 9
Tips för lärare
Purpurfärgad eller färglös 11
pH beroende löslighet 13
Tips från lärare 15
Boktips 16
Kalendarium 18