Innehållsförteckning

Föreståndarens rader 2
Säkerhet i skolans kemi och NO-undervisning 3
Gy-07, lägesrapport 3
Kemins Dag 4
KRC:s laborationskurser 4
Terrific Science på besök på KRC 6
KRC:s sommarkurser
Elektrokemi 8
Mat med mervärde 9
Färgers kemi 10
EUSO, rapport från Europafinalen 11
NO-Biennaler 2006-07, lärare F-9 13
Tips för lärare
Bensen i läsk? 14
Vad får ett protein att koagulera 15
Korrosion-oönskad elektrokemi 17
Att göra målfärg 18
Kalendarium 19